"ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บ-รักษาคุณภาพของนมโรงเรียน"

   วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสุธี ธรรมวงศา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอวังยาง พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง ออกติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาคุณภาพของนมโรงเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี บ้านยอดชาด ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม