"ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมรับโค ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ"

         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามรับโค ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 27 ตัว ณ ศาลาประชาคมบ้านเอื้อง หมู่ที่ 2,13 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม