"เฝ้าระวังป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ลัมปี สกิน"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดยนายศรายุทธ ดอนต้อ นายตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอธาตุพนมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน พร้อมให้คำแนะนำใน การป้องกันโรคฯ พื้นที่ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

        

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม