"ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่อำเภอนาแก"

   วันนี้ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวนงนุช งอยผาลา ปศุสัตว์อำเภอนาแก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการแนะแนวทางการเลี้ยงแพะและส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงแพะสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ในชุมชน/ตำบล/อำเภอ

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม