"ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2565"

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้ นายศรายุทธ ดอนต้อ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอและอาสาฯประจำตำบลลงพื้นที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม