วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม