"ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียและวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565"

       วันที่ 20 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ กองไชย ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสัตวบาล และผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียและวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรค ณ บ้านนาดอกไม้ ม.12 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม