“เฝ้าระวังตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร และสุ่มตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อโค”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 น.สพ. อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมออกตรวจเฝ้าระวังตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร และสุ่มตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อโคปลอด ในพื้นที่อำเภอนาแก จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม