ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ประชุมและติดตามกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรธคก.ตำบลคำพี้ ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม