"ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านคำแม่นาง-สามแยก"

           วันที่ 10 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายอรรถพล อัครจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอนาทม ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ กลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านคำแม่นาง-สามแยก ณ ต.หนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม