"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รับขึ้นทะเบียนสำรวจสัตว์รายครัวเรือนประจำปีงบประมาณ 2565"

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม