วันที่ 17 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ กองไชย ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสัตวบาล และผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรคลัมปี สกิน ณ บ้านโคกสว่าง ม.9 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม