"ประชุมชี้แจง อาสาปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร เรื่อง การ เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก โรคลัมปี สกินโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร" 

วันที่ 18  ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย นายชริน แสนยอดคำ ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจ้ง อาสาปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร เพื่อควบคุมการป้องกันโรคระบาดสัตว์ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์และวิธีการป้องกัน ณ.ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม