"รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 "

       วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายมงคล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย นายมงคล สุ่ยวงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามพร้อมทีมงานดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรคลัมปี สกิน จำนวน 98 ตัว ณ ตำบลศรีสงครามและตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม