รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย

นายชรินแสนยอดคำแสนยอดคำ ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พร้อมอาสาปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่อำเภอเรณูนคร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรคฯ. จำนวน 315 ตัว ณ.สถานที่คอกเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม