"เฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) "

วันที่ 18 ตุลาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย

นายชริน แสนยอดคำ ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร นายสุพจน์ บุญรัตน์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม-ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคฯในช่วงเปลี่ยนฤดู ณ.บ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร หมู่ที่ 1 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม