#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #

"โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร"

    วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มอบปัจจัยการผลิตการเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566 จำนวน40รายโดยมอบ

   - พันธุ์ไก่ไข่เพศเมีย อายุ18สัปดาห์ จำนวนรายละ15ตัว

   -อาหารไก่ไข่ จำนวนรายละ2กระสอบณ ศาลาประชาคมบ้านแก้ง  ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม