#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์"

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ณ ศาลาประชาคมหมู่10 บ้านหนองหญ้าม้า ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม