การฝึกอบรมครูนักเรียนและผู้ปกครองตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2565”

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทม จัดฝึกอบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2565 โดยมีครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8 เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการดำเนินงานกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม