#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2567"                   
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายนาวา อักษร หน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2567 โดย     นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม