#ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนมดำเนินการ เก็บตัวอย่างความชุกโรคบรูเซลลาในเเพะแกะ"

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนมลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจโรค

ความชุกบรูเซลลาในแพะแกะ เพื่อส่งห้องปฎิบัติการในการทดสอบโรคฯ ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม