#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

 "รณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่1 และป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในโค - กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2567"

         วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนมพรัอมด้วยอาสาฯประจำตำบลให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่1 และป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในโค - กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่ ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม