#ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
“ปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ "
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามลงพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ หมู่ที่ 2 บ้านแค ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม