#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#
"ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน ตรวจรับโค โครงการประชารัฐภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ "
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทนตรวจรับโค โครงการประชารัฐภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว เข้ากักดูอาการเพื่อรอส่งมอบให้แก่เกษตรกร ณ บ้านบุ่ง หมู่ 11 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม