#ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

      "ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกและเชิงรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"

        วันที่ 12 มกราคม 2567 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกและเชิงรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้ดำเนินการดังนี้ 1). การเฝ้าระวังโรคเชิงรุก จำนวนเกษตรกร 6 ราย ๆ ละ 1 ตัวอย่าง รวม 6 ตัวอย่าง 2). การเฝ้าระวังโรคเชิงรับ จำนวนเกษตรกร 3 ราย ๆ ละ 2 ตัวอย่าง รวม 6 ตัวอย่าง 3). การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ (แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างนกะรรมชาติ) ณ หมู่ที่ 10,11,12 ตำบลนางาม และ หมู่ที่ 3,4,12 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม