#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนมทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
"ปศุสัตว์นครพนมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์"
วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม นำข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม