"ปศุสัตว์นครพนมร่วมเปิดงานกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 จังหวัดนครพนม”
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมเปิดงานกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 "World Soil Day" จังหวัดนครพนม โดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในฐานะทรงเป็น "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม"
หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมในงานนิทรรศการวันดินโลก หัวข้อ "Soil and Water : a source of life :
ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม