#️ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) รอบ 1/2567 ในพื้นที่อำเภอนาหว้า"

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  เวลา 07.30 น.  นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า โดยเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ ร่วมดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) รอบ 1/2567 ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรคปาก เท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) ณ พื้นที่ บ้านอูนยางคำ (หมู่ 11-13) ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม