#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ปศุสัตว์นครพนมดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2566"

 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น.นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  มีกิจกรรมตอน ทำหมัน สุนัข-แมว จำนวน 11 ตัว สุนัขเพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 2 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 5 ตัว ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม