#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

“การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566 จังหวัดนครพนม”

 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566 จังหวัดนครพนม  ก่อนวาระการประชุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มอบประกาศนียบัตรพื้นที่ผ่านเกณฑ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในระดับอำเภอ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 แด่ว่าที่ ร.ต. ภูมิศักดิ์  ขำปู่ นายอำเภอศรีสงคราม โดยนายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

 
 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม