#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

“ปศุสัตว์นครพนมประชุมหารือแผนปฏิบัติการเชิงรุกตรวจสอบห้องเย็น หรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม”

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมหารือแผนปฏิบัติการเชิงรุกตรวจสอบห้องเย็น หรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อปราบสินค้าเถื่อนทางด้านการเกษตร จากการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม