#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

         "ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสงคราม ประจำปี 2566"

        วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสงคราม ประจำปี 2566 ณ บ้านอีอูด หมู่ที่ 3 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม