#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ตรวจสอบและให้คำแนะนำฟาร์มในการขอใบรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อการนำเข้า”

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ นาย ไพศาล พัฒนเดชกุล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำฟาร์มในการขอใบรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อการนำเข้า ณ ทับทิมฟาร์ม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม