#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง# "ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566" วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีนายจิระศักดิ์ สีหามาตย์ เป็นประธานในพิธี

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม