#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ตรวจสอบและเฝ้าระวังการขายยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต"

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายสามารถ  อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง พร้อมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์และเฝ้าระวังการขายยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตในร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ในพื้นที่ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม