#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ตรวจสอบและเฝ้าระวังการขายยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต"

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายสามารถ  อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทม ให้เข้าร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอนาทม  ออกตรวจสอบและเฝ้าระวังการขายยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตในร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ในพื้นที่  อำเภอนาทม  จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม