"ปศุสัตว์นครพนม รณรงค์ฉีดวัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมียเเละวัคซีนปากเท้าเปื่อย"

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม รณรงค์ฉีดวัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมียเเละวัคซีนปากเท้าเปื่อย การปฏิบัติงานโคจำนวน 185 ตัว กระบือจำนวน 22 ตัว ณ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม