“ปศุสัตว์นครพนม ส่งมอบเป็ดพันธุ์บาร์บารี่ เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพระยอดเมืองขวาง”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม, ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์นครพนม ส่งมอบเป็ดพันธุ์บาร์บารี่ จำนวน 25 ตัว เป็ดแม่พันธุ์ จำนวน 20 ตัว เป็ดพ่อพันธุ์ จำนวน 5 ตัว เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม