"ปศุสัตว์นครพนม ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บ-รักษาคุณภาพของนมโรงเรียน ปีการศึกษา 1/2565"

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ออกติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาคุณภาพของนมโรงเรียน ปีการศึกษา 1/2565 ณ โรงเรียนในเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม