"โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ แบบบูรณาการ"

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชน โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,บริการผ่าตัดตอน-ทำหมันสุนัข แมว มีเกษตรกรผู้เข้ารับบริการ 60 ราย ผ่าตัดตอน-ทำหมัน แมว 10 ตัว ณ โรงเรียนบ้านเหล่าบะดา ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม