วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน ร่วมกับกลุ่มสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 84 ตัว และผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว จำนวน 19 ตัว ณ บ้านม่วง หมูที่ 7 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม


 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม