วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ โดยนายสายฝน คำผอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับการตรวจติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมตามนโยบายสำคัญของรัฐ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ /โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2โดยปศุสัตว์ เขต 4 และคณะในการตรวจและติดตามงานที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านนาน้ำคำ ม.9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านนาขมิ้น ม.3 ต.นาขมิ้น ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านนาน้ำคำ ม.9 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม