"ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์"

   วันที่ 6 เมษายน 2565เวลา 07.30 น. นายสัตว์แพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม