“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี ปี 2565”

วันที่ 7 เมษายน 2565 จังหวัดนครพนมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี ปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ ในการนี้ นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมนำอุปกรณ์ทำความสะอาด เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม