"ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

วันที่23 ธันวาคม 2564 เวลา11.30น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทมร่วมประชุมติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการ ณ บ้านคำแม่นางสามแยก ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม