"ขึ้นทะเบียนสำรวจสัตว์รายครัวเรือนประจำปีงบประมาณ 2565"

           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายครัวเรือนประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเกษตรกรในการเฝ้าระวังและดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ลัมปี สกิน และให้คำแนะนำเฝ้าระวังป้องกันโรค PRRS ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม