ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จัดพิธีไถ่ชีวิตโค และมอบโคแก่เกษตรกร

       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ สนง. ปศุสัตว์อำเภอโซนเหนือ 6 อำเภอ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค และมอบโคแก่เกษตรกร จำนวน 54 ราย โค จำนวน 54 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดย นสพ.อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ประธานพิธีทางศาสนา นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ , นายก อบต.ศรีสงคราม , กำนัน/ผญบ. ต.ศรีสงคราม ณ ศาลาประชาคมบ้านปฏิรูป ม.9 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม