"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"

           วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหาดแพง ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 4 บ้านอ้วน ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีประชาชนมารับบริการจำนวน 209 ราย สุนัขและแมว จำนวน 395 ตัว

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม