"การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2565"

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม