ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่. อำเภอเรณูนคร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร นายชริน แสนยอดคำ ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม-ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคฯในช่วงเปลี่ยนฤดู ณ บ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ หมู่ที่ 6 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม